Illegal handel skal bekæmpes

2020-10-01T13:22:57+00:00June 26th, 2018|0 Comments

Smugler man cigaretter i dag, er det stort set uden konsekvens for både smuglere og bagmænd. Man kan som lovovertræder opleve at få beslaglagt smuglercigaretterne og måske få en bøde af SKAT – altså små straffe til et stort problem. Det sætter vi en stopper for nu. Dansk Folkeparti har samlet flertal i Folketinget bag et beslutningsforslag, der pålægger regeringen at styrke indsatsen, så Danmark kommer op på siden af vore nabolande. Det sker via straksbøder, registrering i politiets database og etablering af en Task Force, der skal efterforske smuglercigaretter blandt organiserede kriminelle.

Illegale cigaretter kan være ægte mærkevarecigaretter, der er smuglet til landet, men der kan også være farlige kopier fra illegale fabrikker, som indeholder alt fra dyreekskrementer til plastic. Landene omkring os foretager en kontinuerlig indsats, og problemets omfang er kendt med omfattende registrering, mens politiet i Danmark ikke registrerer særskilt, når der beslaglægges cigaretter. Ingen kender derfor omfanget af smuglercigaretter, og vi står derfor sandsynligvis med et problem, der er større end politiet antager.

Legale forretninger skal ikke undergraves af kriminelle. Man skal som forretningsdrivende kunne være tryg ved, at myndighederne sikrer de bedste vilkår for omsætning og vækst. Omfanget af kopiering og smugling af varer er eksploderet i de senere årtier. Teenagere streamer film og tv-serier på ulovlige hjemmesider, PH-lamper bliver forfalsket, Frellsen chokolade presses af indsmuglet slik fra Tyskland og Sverige. Min egen tidligere arbejdsplads, Kelsen Group i Nørre-Snede, får sågar kopieret deres originale Danish Butter Cookies i Kina med flot troværdig indpakning.  Kopiering og undergravning af lovlige forretninger foregår hver eneste dag, og Dansk Folkeparti vil beskytte de rettigheder og varemærker, de forretningsdrivende tjener deres penge på. Ellers fratages de grundlaget for deres omsætning.

Bestræbelserne giver kun gevinst, hvis vi kender omfanget af problemerne og politisk skaber rammerne for en kontinuerlig indsats. Vurderinger fra både nationale myndigheder og EU slår fast, at andelen af det illegale marked i Storbritannien er næsten 20 procent, i Norge næsten 50 procent, i Sverige op mod 15 pct. og i Frankrig 15-20 procent. Det er et voldsomt problem.

I vinter var Dansk Folkeparti også medvirkende til, at justitsministeren nedsatte en task force i Bagmandspolitiet med fokus på IP-kriminalitet. Vi styrker dermed indsatsen mod den voksende digitale kriminalitet og kopiering af kreativt indhold. Den task force har nu så meget at lave, at den er blevet permanent. Det viser, hvad vi er oppe imod. Når de kriminelle bliver smartere, må vi være endnu smartere. Det er afgørende, at vi fastholder presset på de kriminelle bagmænd. Uanset om man producerer musik, cigaretter, slik, ure eller keramik, så skal vi stå vagt om de forretningsdrivendes mulighed for at generere en indtjening.

Derfor glæder det mig, at vi nu har pålagt justitsministeren at levere et konkret lovforslag inden årsskiftet. På denne måde kan vi få lukket, eller i hvert fald begrænset, en væsentlig finansieringskilde i den organiserede kriminalitet. Der skal være konsekvens overfor smugling og ulovlig kopiering. Alle erhverv skal have den bedst mulige beskyttelse af deres rettigheder.