Grænsehandel, Ja tak, men ikke for meget!

2020-10-01T15:42:48+00:00August 22nd, 2020|0 Comments

Det er tydeligt for de fleste at grænsehandelen er vendt massivt tilbage nu hvor grænserne igen er åbne. En køretur på E45 vidner om tungt læssede biler, mange med trailere på vej op igennem Jylland. I Dansk Folkeparti kan vi sagtens forstå at familien Danmark handler stort ind syd for den tyske grænse, men der hvor vi retter kritik er på den afgiftspolitik som fastholder årlige stigninger i grænsehandlen.

Danske butikker mister igen omsætning til grænsehandlen, som har fået hjælp af en tysk momsnedsættelse.  Dansk Folkeparti vil have fjernet eller sænket en række afgifter. Cigaretter, der bliver op til 15 kroner billigere pr. pakke end i Danmark; øl, der er fritaget for pant; slik, chokolade og fødevarer opleves nu endnu billigere, fordi Tyskland har sænket sin fødevaremoms fra syv til fem procent.

Det lyder lokkende, og det er det: Danskerne stormer igen syd for grænsen for at handle. Efter flere måneder, hvor grænsehandelen var sat på pause på grund af corona, blev den dansk-tyske grænse atter åbnet den 15. juni, og det kan mærkes på den danske side af grænsen. Her bliver der tydeligvis solgt langt færre øl, sodavand, chokolade, slagtervarer, cigaretter, end der gjorde under corona-krisen.

Det vil Dansk Folkeparti gøre noget ved. Vi mister i dag store momsindtægter, afgifter og ikke mindst arbejdspladser som de danske detailhandelsbutikker kunne generere især i Syddanmark, hvis altså konkurrencen på varepriser var mere ligeværdig. Står det til DF bør en række afgifter fjernes eller sænkes, ligesom den prisstigning på cigaretter, som regeringen og støttepartierne har gennemført, straks bør droppes igen. Vi er et lille land, så vi er nødt til at spejle os i, hvad vores nabolande gør. Tyskerne har taget nogle tiltag, som går ud markant over Danmark. Derfor er vi nødt til at tage nogle initiativer, så vi kan flytte handel tilbage fra tyske til danske butikker. Initiativet er fuldt finansieret og koster omkring 1,2 milliarder pr. budgetår.

Konkret foreslår DF, at øl- og chokoladeafgiften sænkes markant, af kaffeafgiften fjernes, samt at en række ’tossede og administrativt tunge afgifter’ skrottes. Det gælder eksempelvis afgiften på mousserende vin – en ekstra afgift, som pålægges vin der har et tryk på tre bar ved 20 grader. Det er vitterligt en afgift på boblerne i vin. Det er jo helt gakket og med til at gøre det billigere at købe en flaske Asti syd for grænsen. Der er en række ’magnetvarer’, der får folk til at køre syd for grænsen. Det er f.eks. billige cigaretter, øl og sodavand. Når folk så alligevel er afsted, køber de alle mulige andre varer til den daglige husholdning. Det koster danske arbejdspladser og omsætning. Derfor mener vi, at der skal sættes ind overfor disse magnetvarer. I den gakkede afdeling er efter vores opfattelse også den dansk-tyske pantaftale. Tyskland har pant på dåser og flasker, men når danskere handler syd for grænsen, slipper de for ”pantbøvl”. Det er uhensigtsmæssigt, og derfor vil vi forsøge at få miljøministeren til at indlede straks-forhandlinger med tyskerne om at få lavet det om. Vi vil naturligvis fortsat have grænsehandel, den skal ikke fjernes, men alene nedbringes til et mindre niveau.