Det haster med en ny infrastrukturaftale !

2020-11-03T16:47:39+00:00May 28th, 2020|0 Comments

Socialdemokratiet afgav mange løfter op til valget i 2019. Et af dem var, at man ville forbedre Danmarks infrastruktur. Socialdemokratiet fremlagde en ganske detaljeret plan for det. Den hed: ”Danmark skal have en ny langsigtet infrastrukturplan”. Planen skulle bygges på et bredt politisk flertal, og der skulle afsættes mindst 70 milliarder kroner til de foreslåede investeringer i infrastruktur og offentlige anlæg over de næste ti år. Planen indeholdt en lang række eksempler på mulige infrastrukturprojekter. Eksempelvis udbygning af Sønderjyske Motorvej E45/E20, en tredje Limfjordsforbindelse, motorvej Næstved-Rønnede, udbygning af Helsingørmotorvejen, samt udbygning af Østjyske Motorvej E45 var blot nogle af infrastrukturprojekterne Socialdemokratiet stillede danskerne i udsigt, hvis de fik magten.

Hvad er der så sket siden? Ikke ret meget. Det ser faktisk ud til, at regeringen har sparket den langsigtede infrastrukturplan til hjørne. Og det er på et tidspunkt, hvor dansk økonomi er hårdt ramt af følgerne af coronakrisen. Investeringer i infrastruktur og offentlige anlæg er ellers et af de virkemidler, der kan være med til at sætte gang i økonomien og dermed beskæftigelsen efter krisen. Dansk Folkeparti har sammen med de andre borgerlige partier efterlyst en langsigtet infrastrukturplan fra regeringen. Forleden havde vi således en forespørgselsdebat i Folketinget, hvor samtlige borgerlige partier opfordrede regeringen til snarest at invitere til forhandlinger om en fremrykket investeringspakke, der bidrager til at stimulere dansk økonomi efter coronakrisen samt at indkalde til at forhandlinger om en langsigtet infrastrukturplan frem mod 2030. Det vil hjælpe beskæftigelsen i gang efter krisen og være til gavn for hele landet.

Vi skal ikke investere i infrastruktur blot for at holde hånden under beskæftigelsen. Vi skal investere fordi det er nødvendigt!

Vi kan konstatere at køerne på motorvejene blot bliver længere og trafikken i mange byer næsten går i stå i myldretiden. Det resulterer i, at vi får utilfredse borgere, som får sværere ved at passe deres arbejde, fordi de ikke kan komme frem til tiden. Det er utilfredsstillende, og jeg mener ikke, at regeringen kan bruge coronakrisen til at udskyde forhandlingerne om en langsigtet infrastrukturplan. Tværtimod. En infrastrukturplan, der er med til at udbygge vores vejnet og renovere vores broer og jernbane, kan ikke bare være med til at understøtte beskæftigelsen efter en svær krise. Den kan også være med til at sikre, at danskerne kan komme hurtigt og sikkert på arbejde til stor gavn for både familielivet og samfundsøkonomien.