Danmark skal da ikke hæfte for andre landes Corona-gæld !

2020-11-03T17:10:57+00:00April 23rd, 2020|0 Comments

 

Danmarks finansminister har tidligere slået fast, at regeringen ikke ønsker fælles gæld i EU i forbindelse med de hjælpepakker, der er lavet for at få de europæiske lande igennem coronakrisen. På trods af det vil den danske regering nu alligevel være med til at stille garantier for lån til nødstedte virksomheder i EU’s medlemslande. EU vil således gennem Den Europæiske Investeringsbank skabe en garantifond på 25 milliarder Euro (188. mio. d.kr.). Fonden skal sikre likviditet til små og mellemstore virksomheder. Danmarks bidrag til fonden vil være en garanti på omkring fem milliarder kroner. Erhvervsministeriet vurderer dog, at garantifondens lån er forbundet med høj risiko, og at Danmarks deltagelse i garantifonden ventes at have negative statsfinansielle konsekvenser for landet. Danmark risikerer med andre ord at tabe danske skatteborgeres penge på at hjælpe virksomheder i andre EU-lande.

Skal Danmark ikke udvise solidaritet med de andre EU-lande? Naturligvis skal vi det. Men Danmark er allerede et af de lande, der betaler allerflest penge til EU. I 2019 var Danmarks nettobidrag til EU på imponerende 9 milliarder kroner. Det svarer til, at hver eneste dansker bidrager i gennemsnit med ca. 1.500 kroner hvert år for Danmarks medlemskab af EU. Så vi er i den grad solidariske med de fattigere lande i EU.

Derudover er Danmark også hårdt ramt af coronakrisen. Vi har selv vedtaget hjælpepakker for flere hundrede milliarder kroner, der skal hjælpe landet gennem krisen. De penge har vi ikke. Dem skal vi ud og låne. Det er derfor uforsvarligt at påtage os sådanne forpligtelser for at hjælpe virksomheder i andre lande, når vi ikke engang ved, hvor hårdt vi selv bliver ramt af krisen. Den danske regering har tidligere givet udtryk for, at man ikke vil være med til at øge EU’s budgetter. Statsminister Mette Frederiksen har endda givet udtryk for, at det vil være citat ”fuldstændig gak at hæve budgettet”. Nu vil man så alligevel være med til at stille garantier, som efter stor sandsynlighed vil føre til et tab af skatteborgernes penge. Det lader til, at regeringen har ladet sig besnakke i Bruxelles, ind i noget den tidligere har talt imod. På Dansk Folkepartis vegne vil jeg advare mod at kaste gode danske skattekroner ind i denne investeringsfond. Vi har rigeligt at bruge pengene til herhjemme i stedet.