Bedre forhold for udlejning af fritidshuse

2020-12-17T12:42:35+00:00December 17th, 2020|0 Comments

Bedre forhold for udlejning af fritidshuse

Dansk Folkeparti foreslår, at bundfradraget for udlejning af sommerhuse også forhøjes til 60.000 kr. i 2021, hvilket Feriehusudlejernes Brancheforening også klart anbefaler, da det netop vil kunne dæmme op for en del af de udfordringer vi har med at have nok ledig udlejningskapacitet i de store sæsonuger

Dansk Folkeparti har således stillet ændringsforslag til Finansloven og til lovfor¬slaget om forhøjelse af det skattefrie bundfradrag for udlejning af sommerhuse til 60.000 kroner i 2020, så det også skal gælde i 2021, netop på grund af corona-nedlukningen.

Mange danske feriehusejere har taget et væsentligt økonomisk tab i 2020 på grund af grænselukningen, og det kommer også til at ske i 2021, men fordi udlejning anses for privat udlejning, er der ikke kompensation til husejerne på samme måde, som for hoteller og som andre erhverv har fået.
En forhøjelse af bundfradraget vil dække noget af tabet og motivere flere danskere til at udleje deres sommerhus, når de ikke selv benytter dem. Vi kommer givetvis til at mangle sommerhuse til sommeren 2021, så et forhøjet bundfradrag kan få flere sommerhusejere til at udleje til sommer. Vi håber, at vores ændringsforslag kan samle et bredt flertal, der bakker op om dansk feriehusturisme.

Feriehusbranchen har været hårdt ramt af grænselukningen, som har kostet branchen et tab på 4,3 millioner udenlandske overnatninger i 2020 sammenlignet med 2019. Trods flere danske overnatninger oplever vi i år en samlet nedgang på over 1 million overnatninger i Danmark og et omsætningstab i hele værdikæden på over 1 milliard kroner. Feriecentre med feriehuse er tilsvarende hårdt ramt. Alene over jul og nytår kommer Danmark til at miste en halv million udenlandske overnatninger i lejede feriehuse.

Der udlejes i alt ca. 40.000 sommerhuse i Danmark, som i alt skaber en omsætning i samfundet på 18,4 milliarder kroner og 22.000 fuldtidsstillinger langs de danske kyster. Efter DF’s opfattelse bør vi i højere grad udnytte de muligheder vi har for at udvikle den indenlandske turisme.