Selvstændiges aftale er bedre end ingenting!

2021-02-10T13:31:25+00:00February 10th, 2021|0 Comments

 

Et flertal af Folketingets partier er blevet enige om en ny kompensationsordning for selvstændig erhvervsdrivende. Dansk Folkeparti er desværre blevet holdt uden for forhandlingerne, da vi ikke ville være med til at sidestille indvandrere og pensionister i forhold til hvor mange penge de fik udbetalt som en del af den såkaldte sommerpakke. Så er der forhandlinger man ikke må deltage i!

Det er på tide, at selvstændige og lønmodtagere nu bliver behandlet mere ens. Hidtil har de selvstændige skulle betale en stor del af lønnen til hjemsendte medarbejdere, men har selv kun været sikret op til 23.000 kr. om måneden. Det betyder, at mange selvstændige frisører, isenkræmmere og tøjhandlere osv. har set på, hvordan de selv har fået reduceret deres indtægt, i flere tilfælde til et niveau under det de har set deres ansatte modtage. Lønmodtagere og funktionærer har jo kunnet modtage op til 30.000 kr. i lønkompensation. Nu bliver de selvstændige så endelig selv sikret med op til 33.000 kr. for selvstændige med ansatte og 30.000 kr. til selvstændige uden ansatte.

Regeringens sendrægtighed over for at hjælpe de selvstændige har desværre allerede betydet, at mange erhvervsdrivende er på randen af økonomisk kollaps eller har måttet opgive deres drøm. Det viser desværre, at regeringen har meget svært ved at forstå under hvilke vilkår selvstændige erhvervsdrivende arbejder. Dansk Folkeparti havde gerne set, at lønkompensationsordningen var ændret med tilbagevirkende kraft, betydeligt længere end til den 9. december som tilfældet er. Tvangsnedlukningerne har allerede gjort et betydeligt indhug i mange selvstændigt erhvervsdrivendes egenkapital og opsparinger, og der er uforståeligt hvorfor regeringen i månedsvis fastholdt den skrupskøre forskelsbehandling af selvstændige og lønmodtagere.

Vi glæder os trods alt over, at den urimelige forskelsbehandling er tilendebragt og ser frem til at regeringen begynder at inddrage hele Folketinget i drøftelserne om hvordan corona-restriktionerne håndteres. Vi skal have Danmark åbnet op igen!