Der er piv-ringe fru Vermund!

2021-06-03T15:57:01+00:00June 3rd, 2021|0 Comments

Onsdag havde vi den store maraton debat i folketinget, også benævnt afslutningsdebatten, som varede til over midnat og hvor tingets medlemmer skulle debattere den politiske situation – og årets gang i dansk politik. Der var som sædvanlig masser af emner i luften og heldigvis også plads til lidt drilleri og god humor. Men den alvorlige del stod partilederne for – og nogle kom mere heldigt end andre fra deres ordførerindlæg. Helt galt gik det for Nye Borgerliges leder, Pernille Vermund, som er særdeles dygtig ud i udlændingepolitik, men hun fik rigtig mange spørgsmål omkring partiets finanspolitik og ikke mindst hvor det er at Nye Borgerlige vil spare 110 MIA om året uden at det, med partiets egne ord, kommer til at koste én eneste krone på den borgernære velfærd. Eksempelvis ældreområdet, socialområdet og på uddannelse og kvaliteten i landets sundhedstilbud.

 

Tilbage i januar udtalte Pernille Vermund i folketinget, at hun bl.a. ville fjerne SU-støtten til alle studerende og kun tilbyde de studerende SU-lån med krav om tilbagebetaling krone for krone. Det gav ifølge hendes egen mund 12 milliarder i besparelse. Ligeledes vil Nye Borgerlige afskaffe efterlønsordning  og dermed fjerne 9 milliarder om året fra 360.000 efterlønsmodtagere. Ligeledes vil Nye Borgerlige fjerne Håndværkerfradraget for 500 mio. kr. og stoppe fremskrivningen af overførselsindkomster de næstkommende 10 år, herunder også demografimidler som vi bl.a. i dag bruger til at finansiere, at der i de kommende år kommer langt flere +80 årige som har plejebehov eksempelvis på demensområdet. Det betyder 50 milliarder mindre til efterlønnere, pensionister og andre på overførselsindkomst.

 

Det er helt fair at Nye Borgerlige har den politiske idé, men så skal partiet altså også kunne stå ved dem og forsvare dem, når der debatteres i folketinget. Men Pernille Vermund nægtede konsekvent at svare på andre partiers spørgsmål omkring deres finanspolitik og sagde, ”at den var på værksted” og i øvrigt havde været det siden 2017.  Det er jo piv-ringe at der ikke leveres svar, når man foreslår at fjerne 110 MIA fra finansloven. Selv et simpelt spørgsmål fra mig om at svare på hvor mange ændringsforslag som Nye Borgerlige havde indleveret til Finansloven for 2021 nægtede Vermund at svare på, men det skyldes måske at hun godt vidste at svaret var  0  ændringsforslag!  I DF mener vi at man som parti skal stå på mål for hele partiets politiske program og ikke som i dette tilfælde krybe i flyverskjul og kun som NB brokke sig over andres gerninger!