Sådan får kommunerne mere vej for pengene !

2021-09-29T09:40:03+00:00September 29th, 2021|0 Comments

Kommunalvalget nærmer sig, og tirsdag den 16. november 2021 går 4,2 mio. danskere til stemmeurnerne. I min egenskab af viceborgmester i Hedensted Kommune og mit partis transportordfører, har jeg i mange år interesseret mig for infrastruktur og veje.  I dette indlæg vil jeg komme med 3 bud på, hvordan vi i kommunerne får endnu mere ud af vores investeringer i veje og asfalt; investeringer som hvert år udgør i alt ca. 9 mia. kr. når vi graver, asfalterer og retter rabatter på de 71.000 km. kommunale veje.

For det første skal vi koordinere vore vejarbejder mere med klima- og trafiksikkerhedsforbedringer og andre ting. Færdselssikkerhedskommissionen peger på, at vi i kommunerne bør trafiksikre vejene, når vi alligevel skybrudssikrer, byrumssanerer eller laver ledningsarbejder, fordi der er god økonomi i at gøre dette, når man alligevel udfører vejarbejder. Jeg er enig – vi kan nok blive lidt bedre til at tænke tingene sammen og få ”to til ens pris”; lidt lige som vi har gjort i min kommune, Hedensted, hvor vi med sideudvidelser har fået meget mere fremkommelighed og vej for pengene. Desuden bør vi etableret cykelstier, mange er medfinansieret af staten, når vi alligevel lægger nyt slidlag og ordner rabatter, og grave- og asfaltmaskinerne dermed alligevel er på stedet.

For det andet skal vi tænke i bedre vedligeholdelse. Ifølge kommunernes egne undersøgelse, har vi tilsammen et vedligeholdelsesefterslæb på vores veje på 3,9 mia. kr. Og det er dyrt for os, for det koster 2 – 3 gange så meget at lappe på en forfalden vej i.f.t. at vedligeholde i tide. Det er som med ens tænder. Går man til tandlægen ofte og børster tænder som man skal, undgår man dyre kroner. Derfor skal vi bruge penge på at passe bedre på vejene. Det koster lidt her og nu, men giver flere penge i kommunekassen på sigt; penge som vi kan bruge til flere pædagoger eller sosu´er eller til at sætte skatten ned – alt efter temperament.

Og endelig, for det tredje, skal vi overveje at omprioritere vores bygge- og anlægsopgaver en smule. For mens der er overophedning i byggeriet, hvor mangel på folk og materialer sender priserne på himmelflugt, så har anlægs- og asfaltentreprenørerne tid til opgaverne og en mere jævn prisudvikling. Så der er god, jysk snusfornuft i at udskyde et kommunalt byggeri lidt for så at fremrykke nogle at de vejarbejder, vi alligevel skal have lavet.

Koordiner, vedligehold og prioriter – det er nøgleordene, når vi skal have mere vej for pengene i kommunerne. Og værd at tænke over, når vi sætter vores kryds tirsdag den 16. november.