Hvorfor dog åbne landet for arbejdskraft fra lande udenfor EU?

2020-10-01T11:16:27+00:00October 9th, 2018|0 Comments

Regeringen med Løkke i spidsen lægger nu op til at åbne det danske arbejdsmarked endnu mere for udenlandsk arbejdskraft, tilmed fra lande udenfor EU. Indkomstkravet (i dag årsindkomst inkl. pension 418.000 kr.) vil regeringen reelt sætte så lavt, at de mange arbejdstagere vil konkurrere med helt almindelige arbejdspladser som chauffører, gartnere, anlæg- & byggeri, sundhedområdet og ligeledes rengøringspersonale. Hvis bare kinesere eller andre vil arbejde for 27.500 inkl. pension og andre relaterede lønomkostninger, ja så skal vi åbne op foreslår regeringen.

Det er mig en gåde at statsministeren nu vil åbne grænserne for øget tilgang af udenlandsk arbejdskraft fra lande udenfor EU. Ligeledes kan man undres over regeringens begrundelse, nemlig at det er alt for svært at få udenlandsk arbejdskraft ind i Danmark – og ud på landets arbejdspladser. Fakta er jo at der aldrig har været så mange udenlandske arbejdstagere i Danmark som vi har i dag. Det er ganske let og ubesværet at rekruttere. Naturligvis kan der være specialiserede jobs som ikke umiddelbart kan finde herboende kandidater og besættes, men så har vi altså omkring 16 mio. ledige europæer indenfor det indre marked i EU, der tilmed kan tilbyde en bred vifte af uddannelsesmæssige baggrunde – også på højere niveau og til specialiserede jobs. Eksempelvis Italien, Spanien og Tyskland er gode bud på lande hvor der er ledige arbejdstagere.

Men regeringen negligerer også de mange som allerede er her og som ønsker beskæftigelse, eller eventuel opkvalificering til ny beskæftigelse. Hvorfor ikke ansætte flere af de over 100.000 som i dag er ledige her i DK, eksempelvis Senior-Erhverv kan dokumentere at der går rigtig mange seniorer ledige, tilmed med særdeles nyttige kompetencer?  Hvorfor ikke øge opkvalificeringen af den nuværende arbejdsstyrke?  Hvorfor ikke lave målrettede initiativer til at flere seniorer kan blive frivilligt lidt længere på arbejdsmarkedet? Hvorfor udarbejder man ikke flere tilbud til de mange tusinde deltidsansatte som ønsker flere timer, eller ligefrem fuldtid? Hvorfor åbner virksomhederne ikke med flere praktikpladser til de omkring 13.000 unge som i dag efterspørger flere praktikpladser, især på erhvervsuddannelserne? Ja der er nok at ta’ fat på!

Regeringen vil desværre hellere åbne op for yderligere udenlandsk arbejdskraft, til trods for at vi allerede i dag har rigtig fine muligheder for at rekruttere i Danmark og alternativt i andre EU-lande.