Har lederskribenten mon drukket af natpotten?

2020-10-01T11:10:01+00:00November 20th, 2018|0 Comments

En gruppe af såkaldte ”aktivister” har i 27 tilfælde forsøgt at stoppe hjemsendelser af afviste asylansøgere med aktioner i danske lufthavne, hvor de bl.a. forsøger at overtale passagerer til at medvirke til, at flyene ikke kan komme afsted med de afviste asylansøgere om bord.

Det er fuldstændig uacceptabel adfærd, som naturligvis bør straffes hårdt og konsekvent. Der er tale om mennesker, der har fået behandlet deres sag i det danske asylsystem, hvor man er nået frem til den konklusion, at efter gældende lovgivning har de ikke ret til asyl her i landet og skal derfor naturligvis forlade Danmark igen. Det er mennesker, der ikke har nogen ret til at være her i landet. De skal ikke være her. De skal hjem igen. Og det skal skøre aktivister ikke kunne lave om på.

Det er næsten lige så absurd, at Horsens Folkeblad bruger lederpladsen (17/11) til at kritisere DF i denne sammenhæng i stedet for aktivisterne. Lederskribenten mener gudhjælpemig, at aktionerne grundlæggende ”er båret af et moralsk samfundssind”.  Vel er de da ej! Det er langt ude. Aktionerne er udtryk for grænseoverskridende adfærd og er i bund og grund et angreb på det danske demokrati og vores ret til som samfund selv at bestemme, hvem der har ret til at opholde sig i vores land.