Bedre vilkår til campingturismen

2020-10-01T11:05:45+00:00February 14th, 2019|0 Comments

Næsten alle former for turisme er vokset betydeligt i Danmark de seneste år. Det gælder desværre ikke campingturisme, som har oplevet tilbagegang.

Det er på høje tid, at der bliver gjort noget for campingerhvervet, hvis branchen skal levere det forventede bidrag til vækst, som regeringen lægger op til i sit turismeudspil.

Her forudsættes det, at antallet af overnatninger på campingpladser skal vokse med to millioner inden 2025, hvis den samlede turismevækst skal hænge sammen.

Det er derfor et stort skridt i den rigtige retning, at regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om en modernisering af campingreglementet. Med den nye politiske aftale får campingpladserne mulighed for at tilbyde produkter og ferieformer, der er stigende efterspørgsel efter.

I aftalen er der en række konkrete ændringer af campingreglementet, der betyder, at reglerne for indretning af campingpladser uden for strandbeskyttelseslinjen og klitfredede områder ændres og forbedres markant. Eksempelvis giver aftalen campingpladser udenfor strandbeskyttelseslinjen mulighed for at opstille flere, større og højere hytter på campingpladserne, hvilket er særdeles efterspurgt hos gæsterne.

Aftaleparterne er i samarbejde med campingerhvervet også blevet enige om at afdække mulige modeller for, at privatpersoner kan eje og opstille mobilehomes til eget brug og til udlejning på campingpladser uden for strandbeskyttelseslinjen og klitfredede områder. Det sker med henblik på at fremsætte et lovforslag inden udgangen af 2019.

Men ambitionen skal ikke stoppe her. Der er en del af branchen, der ikke får samme mulighed for at udvikle sig. Det er de campingpladser, der ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen. De er i realiteten låst og har ikke mulighed for at bruge de nye muligheder, som moderniseringen af campingreglementet indeholder. Det skaber i realiteten et A- og B-hold i campingbranchen.

Derfor må næste skridt være at se på de vilkår, der er for denne gruppe.

En løsning kan være i planloven at give samme muligheder for campingpladser, som fx havne har erhvervsmæssigt. Her er der større frihedsgrader indenfor strandbeskyttelseslinjen, når området i forvejen er udlagt til erhverv.

Turisme er et internationalt væksterhverv, og den hjemlige såvel som den udenlandske turisme er i disse år i fremgang. Men campingpladserne har indtil videre ikke i væsentlig grad oplevet at få del i den vækst, som dansk turisme generelt har oplevet siden 2014.

De seneste 10 år tegner der sig et billede af, at der er blevet ca. 10 procent færre campingovernatninger i Danmark, hvilket ligger væsentligt under udviklingen for andre overnatningsformer. Derfor er det på høje tid med en håndsrækning til campingbranchen.