Indsatsen overfor tyvebander og organiserede kiosksvindel skal øges!

2020-10-01T11:03:36+00:00March 13th, 2019|0 Comments

Det er desværre en ubestridelig kendsgerning, at tyvebander og organiserede kiosksvindlere har for let spil i deres ”opgave” med at stjæle værdier fra de danske butikker. I Dansk Folkeparti har vi igennem flere år arbejdet målrettet på at få skærpet myndighedernes indsats – og ligeledes strafferammerne overfor de kriminelle. Men kriminaliteten udvikler sig alligevel drastisk og især udenlandske bander fortsætter nærmest uhindret. Derfor vil vi i Dansk Folkeparti have skærpet indsatsen overfor kriminelle, og samtidig hjælpe de hæderlige erhvervsdrivende.

Antallet af organiserede butikstyverier er eksploderet. Sådan er den bekymrende realitet for mange butiksejere, der stort set blot kan se måbende til, mens deres butikker bliver tømt for værdier. Tyvene er blevet mere organiserede, mere ligeglade og lovgivningen giver desværre ikke butiksejerne tilstrækkeligt gode muligheder for at forsøge at undgå overgrebene.

Har butikkerne overvågningsbilleder af tyvene, bliver butiksejeren straffet hvis de lægger disse optagelser på de sociale medier. Tilmed ofte med en straf, der er hårdere, end den straf, tyven vil få.

Skulle det lykkes butikkerne at tilbageholde nogle af disse tyve, sker det desværre alt for tit, at politiet enten ikke møder op, eller at de beder de ansatte om at lade tyvene gå igen. Flere købmænd stod i 2018 frem på TV2 og fortalte samstemmende, at det desværre er blevet dansk hverdag at tyveknægte har frit spil. Butikstyvene møder nærmest i grupper med ”ordresedler” på de varer som der skal stjæles. De har ligefrem varevogn eller trailer med til dagens kriminelle opgaver der foregår i fuld dagslys!

Vi kan ikke være bekendt at byde detailhandlen disse forhold.

Der skal strammes op og selvfølgelig skal butikkerne have hjælp, når de udsættes for tyveri. Her nytter det ikke, at man blot giver tyvene frit spil. Faktisk kalder hele tilgangen på at vi strammer lovgivningen, giver butikkerne en håndsrækning og straffer tyvene hårdt.

Konkret fremsætter Dansk Folkeparti forslag om at:

– Butikkerne af egen vilje må offentliggøre videomaterialet på sociale medier. Loven skal ændres således, at butiksejeren ikke skal straffes, hvis de offentliggør overvågningsbilleder af tyvene, da offentliggørelsen dels kan være med til at finde vedkommende for politiet, og dels være med til at virke præventivt. For hvilken tyv ønsker at bliver offentliggjort på de sociale medier?

– Butikker, der plages af tyvebander, skal kunne få bevilliget private vagtfirmaer, betalt af det offentlige, til at varetage butikkens sikkerhed, hvis politiet gentagne gange ikke møder op. Der er ingen rimelighed i, at butikkerne enten skal acceptere tyvebandernes hærgen eller selv skal bekoste yderligere sikring gennem eksempelvis vagtfolk.

– Straffene for tyveri skal generelt skærpes, og særligt i tilfælde, hvor tyverierne har karakter af, at de er organiserede, eller foregår kontinuerligt af den eller de samme personer.

– Der skal udstedes straffe til udenlandske kriminelle tyvebander, som sikrer, at de kan sendes ud af Danmark. Vi kan og skal selvfølgelig ikke være vært for personer, der begår kriminalitet. Udenlandske kriminelle, der begår butikstyveri skal udvises med indrejseforbud.

– Der skal gøres brug af zoneforbud, hvis man gentagne gange har hærget et butik eller område med tyverier. Ad den vej vil man kunne blive straffet blot ved at overtræde forbuddet. Zoneforbuddet skal kunne omfatte en gade, bydel – i nogle tilfælde en hel kommune.

– Butikker og kiosker der efterfølgende afsætter disse tyvevarer til videresalg, skal ligeledes straffes hårdt. For den form for forretninger skævvrider markedet, for de butikker der evner at drive en ordentlig og lovlig forretning.  Det skal være i form af klækkelige bøder, konfiskation af kioskens varelager, forbud for ejeren til at drive kiosk og i sidste ende fængselsstraf. Et effektivt værn kunne være, simpelthen at beslaglægge kiosker for en kortere eller længere periode, hvis de tages for at omsætte stjålne varer. Vi vil ikke acceptere, at kioskmiljøet agerer hælere for omrejsende plyndringsbander.

– Der skal oprettes en slagfærdig task force, som med særlig fokus og præcision arbejder målrettet på at komme svindlen i kioskerne til livs. Dels så de ikke aftager og sælger tyverivarer, men ligeledes så de ikke fremadrettet sælger parallelimporterede varer, benytter illegal arbejdskraft, driver socialt svindel, laver momssvindel samt svindler på andre måder med varer, moms, skat, lønninger og lignende.

Derfor vil vi i Dansk Folkeparti efter folketingsvalget fremsætte forslagene i folketingssalen, så ovenstående initiativer kan blive implementeret i lovgivningen. De kriminelle skal mærke en tydeligere konsekvens af deres ulovlige handlinger. De hæderlige butikker skal hjælpes og ikke fortsat plyndres af skruppelløse forbrydere.