Hans Kristian Skibby2019-04-08T08:15:23+00:00

Vækst og velfærd

En lokal stemme på Christiansborg

Vækst og velfærd

En lokal stemme på Christiansborg

Et personligt valg…

En lokalforankret politiker på Christiansborg
Jeg har siden 2005 været medlem af folketinget, hvor jeg i dag er erhvervspolitisk ordfører. På Christiansborg bestræber jeg mig på at være både synlig og engageret. Dels med et landspolitisk budskab, dels med mere lokalt forankrede initiativer. Østjylland har behov for at der vælges lokale repræsentanter, som kender til vores landsdels udfordringer. Den opgave står jeg naturligvis ikke alene med, da også andre politikere forstår at sætte den østjyske dagsorden højt på Christiansborg. Men dén dagsorden skal vi fortsat sikre, og derfor er det vigtigt at hver enkelt borger udnytter sin grundlovssikrede stemmeret – og stemmer på den kandidat, som man har størst tillid til.  Valget er DIT VALG

Når en politiker taler om at ”vi er i samme båd”, så vogt dig.

Det betyder, at han vil være kaptajn, og du må ro

– Johannes Hohlenberg

Politisk fokus på danske værdier

Dansk Folkepartis mål er at bevare Danmarks selvstændighed og frihed, så vi kan sikre folkestyret og videreudvikle det dejlige Danmark, som møjsommeligt er opbygget gennem generationers flid og dygtighed. Vi vil bekæmpe ethvert forsøg på at indskrænke den folkelige frihed og forsvare de traditioner og værdier, som danner baggrund for vores frie samfund, uanset hvad EU’ teknokrater og tilrejsende udlændinge kræver skal ændres.

Indflydelse kommer ikke af sig selv!

Som 28 årig blev jeg indvalgt i det lokale byråd og har nu 22 års erfaring som folkevalgt politiker. En af de første erfaringer jeg lærte var, at gode resultater ikke kommer af sig selv. Hvis man vil præge tingene i en bestemt politisk retning, så må man være både velforberedt og tålmodig. Sådan er det også på Christiansborg, hvor dørene bestemt ikke altid åbnes af sig selv. Hvis en politisk sag skal rejses, så må man engagere sig og kende sin besøgstid. Ligeledes må man oparbejde et godt kontaktnet hos andre partier og organisationer, som har politisk engagement. Det er det arbejde som jeg i dag drager stor nytte af i mit politiske arbejde.

Debat

Kontakt

MF Hans Kristian Skibby (DF) Christiansborg DK-1240 København K.
Telefon 6162 4231
Hans.Skibby@folketinget.dk